Frivillige/aktive

Alle os på og bag scenen til revyen 2019

Andreas Lyngbye – scene
Carina Olsen Andreasen – fotograf
Christina Holton – forfatter, instruktørteam, skuespillerBilledresultat for teatermaske, hjemmeside og fonde
Dorthe Ahrnkiel – forfatter
Elisabeth Kjær – suppleant til bestyrelse og PR
Frederik Sørensen – skuespiller
Gitte Andreasen – revisor
Ida Jakobsen – forfatter, instruktørteam og skuespiller
Jacob Olesen – skuespiller
Jens Honore – musiker, forfatter, instruktørteam
Jette Rasmussen – bestyrelse,  kasserer og fonde
John Hansen – forfatter, instruktørteam og skuespiller
Jørgen Schødts – bestyrelse og lys
Karsten Rasmussen – scene
Kim Holton – scene
Kim Juul Larsen – lyd og fonde
Lene Glesner – skuespiller
Leo Sørensen – musiker
Lykke Schaldemose – skuespiller
Mogens Christiansen – tegner
Patrick Schødts – video
Poul Erik Brandt – bestyrelse, forfatter, instruktørteam og skuespiller
Stine Holton – hjemmeside og Facebook
Sys Jørgensen – bestyrelse og formand
Therese Jakobsen – bestyrelse, sufflør, forfatter og instruktørteam
Tim Jakobsen – scene
Tonny Jensen – regissør

Tak til børnene – I gjorde det helt fantastisk!