Frivillige/aktive

Alle os på og bag scenen

Andreas Lyngbye, scene
Christina Holton, forfatter, skuespillerBilledresultat for teatermaske, hjemmeside og fonde
Elisabeth Kjær, bestyrelse og PR
Frederik Sørensen, skuespiller
Gitte Andreasen, revisor
Ida Jakobsen, instruktør, forfatter og skuespiller
Jacob Olesen, skuespiller
Jan Bonde, scene
Jens Honore, musiker og forfatter
Jette Rasmussen, bestyrelse og kasserer
John Hansen, suppleant til bestyrelse, forfatter og skuespiller
Jørgen Schødts, bestyrelse og lys
Karsten Rasmussen, scene
Kim Holton, scene
Kim Juul Larsen, lyd og fonde
Lene Glesner, skuespiller
Leo Sørensen, musiker
Line Linhardt, suppleant til bestyrelse
Lykke Schaldemose, skuespiller
Mogens Christiansen, tegner
Patrick Schødts, video
Poul Erik Brandt, bestyrelse, forfatter og skuespiller
Stine Holton, hjemmeside
Sys Jørgensen, bestyrelse og formand
Therese Jakobsen, forfatter
Tim Jakobsen, scene
Tonny Jensen, regissør