Fjelsted-Harndrup Revyen er en lokal revy, som består af mange ildsjæle; skuespillere, instruktør, forfattere, støtteforening og rigtig mange hjælpere, alle sammen med den fælles passion at opsætte en god og underholdende revy, som rigtig mange borgere i lokalområdet vil samles til. Med lidt udskiftning af skuespillere og hjælpere over årene er det lykkes mere end 30 år i træk at lave en revy, som fortsat udvikler sig, og som på morsom vis bidrager til et dejligt fællesskab og et møde på tværs af alle slags borgere i byen. Hvert år er der forskellige indlæg omkring hændelser fra det forgangne år, både lokale og nationale, og altid med et gennemgående tema, som hele byen kan relatere til. Rammen om det hele er Harndrup Forsamlingshus, og indimellem optrædes der også med udvalgte numre til festlige arrangementer.

De seneste år er også byens skolebørn inviteret til at medvirke på scenen.

Fjelsted-Harndrup Revyen bestræber sig på så vidt muligt at reducere udgifterne, blandt andet ved at søge fondsmidler til for eksempel lysanlæg og en mobil scene, så revyen kan spille i både Fjelsted og Harndrup. Desuden blev der til revyen 2018 investeret i eget lydanlæg med det formål at fjerne den årlige lejeudgift hertil.